HoLEP™
(Holmium Lazerle Prostat Enükleasyonu)

Holep, (Holmium Lazerle Prostat Enükleasyonu), iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde son 25 yıldır uygulanan, lazer teknolojisinin gelişmesiyle prostat tedavisinde altın standart bir tedavi haline gelen kapalı yani endoskopik bir tedavi şeklidir.

Prostat büyümesi ilerleyen yaştaki hastalarımızın en sık karşılaştığımızı ürolojik sorunlarından biridir. İlaç tedavisi ile tedaviye başlansa da pek çok hastada cerrahi tedavi kaçınılmaz hale gelmektedir.

Cerrahi tedavide bugün teknolojik gelişmeler sayesinde farklı alternatifler mevcut.

Rezum™
Su Buharı Terapisi

Rezum tedavisi 2015’de Amerika’da FDA belgesi almış, doğal su buharı enerjisi kullanılarak prostatı küçülten bir tedavi şeklidir.

Radyofrekans enerjisi ile oluşturulmuş özel su buharı kullanılarak büyümüş ve idrar kanalını sıkıştırmış olan prostat dokusu yok edilir.İşlem uygulandıktan sonra 3-12 hafta içerisinde prostat dokusu küçülür.

Buhar enjeksiyonu ile büyümüş prostat dokusu büzüşür ve küçülerek idrar akımı daha kolay ve güçlü olur. Yapılan araştırmalarda 6 ay sonunda prostat hacminde %28 azalma olur.

Varikosel
Mikroskobik Varikoselektomi

Öncelikle bilinmesi gereken maalesef varikoselin ilaçla tedavisi yoktur.

Sperm değerlerinde bozulma olan hastalarda bu durumu varikosel dışında bir sebeple açıklanamıyorsa mikroskobik varikoselektomi ameliyatı önerilir.

Çocuk sahibi olamayan çiftlerin araştırılmasında sperm değerleri bozulmuş olanlarda yapılan varikoselektomi operasyonu doğal yollardan çocuk sahibi olma potansiyelini-şansını artırır.

Flexible Lazerle
Böbrek Taşı Tedavisi

Ürolojide fleksibl teknolojisi kullanılarak hastanın vücudunda herhangi bir yeri kesmeden veya dışardan delik delmeden idrar yolundan esneyip bükülebilen özel bir endoskop ile idrar yolundan girilerek böbrek içine ulaşılır.

Yaklaşık 3 mm çapındaki bu cihazların içinde sıvı akışını ve lazerin girişini sağlayan kanallar vardır.

Operasyon sırasında bu kanallardan içeri sokulan mikron çapındaki lazer fiberleri ile bir yandan taşlar toz haline getirilirken bir yandan da böbrek içindeki sıvı akışı ile bu taş tozlarının vücudu terk etmesi sağlanır.

Doç. Dr. A. Kadir Tepeler

Üroloji, Taş Hastalıkları Tedavisi

1978 yılında Erzurum’da doğan ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini 2002 yılında bitiren Dr. Tepeler, aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.B.D.’da ihtisas eğitimine başladı. Burada 2 yıl eğitim aldıktan sonra Ağustos 2004’de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniğinde ihtisasına devam etti ve Ağustos 2009’da Üroloji uzmanı oldu.

Videolar

Videolardan haberdar olmak için youtube kanalına abone olabilirsiniz.
Prostat Büyümesi Tedavisi
Flexible Üreterorenoskop Nedir?
URS - Taş Kırma Operasyonu
prostat-büyümesi

İyi Huylu
Prostat Büyümesi

Yaygın olarak ileri yaşlarda ortaya çıkan iyi huylu prostat büyümesi, prostatın iç kısmındaki bezlerin mesanenin altında bulunan idrar yolunu daraltacak ve sıkıştıracak şekilde büyümesi ile ortaya çıkıyor. Böylelikle idrar akımına karşı bir direnç meydana gelmiş oluyor. Sonuç olarak hasta idrara çıktığı zamanlarda mesanesini daha fazla kasmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla yaşam kalitesi de zarar görmüş oluyor. İyi huylu prostat büyümesi idrar yaparken zorlanma, idrar tazyikinde düşüş, kesik kesik idrar yapma durumu ve sık idrara çıkma gibi belirtiler ile kendisini gösterebiliyor.

Kısırlık
İnfertilite

12 ay boyunca cinsel ilişkiye giren ve herhangi bir yöntemle korunmayan çiftler çocuk sahibi olamayabilir ve bu durum da infertilite olarak adlandırılır. Daha önce hiç gebeliğin oluşmadığı durumlar birincil infertilite ve sonucunda bir çocuk meydana gelmiş olsun ya da olmasın 1 ya da daha fazla gebelik meydana geldiyse, bu durum da ikincil infertilite olarak adlandırılır. İnfertilite tüp tıkanıklığı, çikolata kisti, polikistik over sendromu, yumurtlama bozuklukları ya da erken menopoz gibi sebeplerle ortaya çıkabilir. İnfertilite hem kadınlardan, hem de erkeklerden kaynaklı olarak ortaya çıkabilir.

kısırlık
cinsel-sağlık

Üreme Sağlığı
Cinsel Sağlık

Sağlıklı bir cinsel yaşam, aynı zamanda sağlıklı ve mutlu bir hayat anlamına gelir. Bu yüzden erkeklerin ve kadınların her türlü cinsel sağlık sorunu için yapıcı davranması ve önlem alması önemli. Artık fiziksel mental cinsel sağlık sorunları büyük ölçüde giderilebiliyor. Bu yüzden herhangi bir tedavi sürecini ertelemeye gerek yok. Ortaya çıkabilecek olan cinsel sağlık sorunları ise şu şekilde: Cinsel istekte azalma, cinsel işlev bozukluğu, erektil disfonksiyon, kadında orgazm bozukluğu, vajinismus, erken boşalma vs. Günümüzde tedavi süreci tek olarak gerçekleşebildiği gibi, çift olarak da gerçekleşebiliyor.

Penis Protezi
Sertleşme Bozukluğu
Erken Boşalma
Penis Eğriliği

Böbrek, Üreter ve Mesane
Taşı Hastalıkları

Son derece ağrılı bir şekilde seyreden idrar yolları taşları ve böbrek taşları, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte artık kolay bir şekilde tedavi edilebiliyor. Taş hastalıklarında hastalar genellikle yan bölgelerde şiddetli ağrı, mide bulantısı ve kusma, tekrar eden idrar yolu enfeksiyonları ve iştahsızlık gibi belirtiler ile ortaya çıkıyor. Taş hastalıklarının tedavisinde genellikle ultrasonografi yöntemi kullanılıyor. Taş hastalıkları tedavisinde kullanılan farklı yöntemler mevcut. Bu yöntemler arasında taş kırma yöntemi, üreteroskopi, perkütan taş cerrahisi ve açık ameliyatlar bulunuyor. Holmium lazer uygulaması da son yıllarda yaygınlaşmış durumda.

taş-hastaliklari
Mesane Taşı
Çocuklarda Taş Hastalıkları
ürolojik-kanserler

Üroonkoloji
Ürolojik Kanserler

Hastalarda en sık karşılaşılan ürolojik kanser türleri genellikle böbrek kanseri, idrar yolları kanseri, idrar kesesi ya da mesane kanseri, prostat kanseri ve testis kanseri. Söz konusu ürolojik kanserler erken dönemde teşhis edilebilirse, ortadan kaldırılmaları mümkün olabilir. Ürolojik kanserlerin birincil risk grubunu ağır sigara içen insanlar oluşturmaktadır. Aynı zamanda konserve yiyecekler ve mangal ateşinde yapılmış olan yiyecekler de ürolojik kanser türlerini tetikleyebilir. Tüm kanser türlerinde erken teşhis sonrasında yüzde 100 başarı oranı bulunan tedavi yöntemleri mevcut ve erken dönemde cerrahi müdahale gerekmiyor.

Prostat Kanseri
böbrek kanseri
Böbrek Kanseri
Mesane Kanseri
Testis Kanseri

Çocuk & Kadın ve
Rekonstrüktif Ürolojisi

Rekonstrüktif kavramı, işlevi bozulmuş olan organların tekrar işler haline getirilmesi anlamına geliyor. Kadınlarda düşüklük gibi böbrek problemleri, idrar kaçırma ve mesane sarkması gibi mesane problemleri, darlık ve sık enfeksiyon gibi idrar kanalı problemleri, vajina, dudak estetiği ve orgazmik bozukluk gibi vajina problemleri bu alan içerisinde yer alıyor. Çocuklarda ise böbrek taş ve enfeksiyon gibi böbrek problemleri, idrar kaçırma ya da zor yapma gibi mesane problemleri, sünnet ve idrar deliği bozuklukları gibi testis tipi problemleri ve son olarak dudak kapalılığı gibi vajina problemleri de yine bu alana giriyor.

üroloji
İdrar Kaçırma
Aşırı Aktif Mesane
Vezikoüreteral Reflü
İnterstisyel Sistit

Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Genç Akademik Ürologlar Ürolityazis çalışma grubunda 2011-2014 yılları arasında görev yapan Dr. Tepeler, 2014 yılından bu yana Avrupa Üroloji Derneği Taş Hastalıkları Kılavuzu komitesinde görev yapmaktadır.

TOP