fbpx
Randevu Al

blog

Asemptomatik yani herhangi bir şikayeti olmayan hastaların idrar tahlilinde kan hücreleri görülmesinin (mikroskopik hematüri) sebepleri arasında böbrek hastalıkları, iyi huylu prostat büyümesi, taş hastalığı, idrar yolu darlığı, mesane iltihabı ve ürolojik kanserler (özellikle böbrek ve mesane) önemli yer tutar. İdrarda kan saptanan hastaların nasıl incelenmesi...

Prostat kanseri bugün erkeklerde en sık görülen tümör çeşidi ve ölüme sebep olan 2. kanser çeşididir. Bu kanserin teşhisinde kullandığımız yöntem olan prostat biyopsisi altın standarttır. Prostat biyopsisi işlemi sırasında bizlere rehber olması için ultrason kullanmaktayız. Ancak ultrason prostat dokusu içindeki kanser odağını göstermede yeterince...

Sünnet nedir: Dünya üzerinde en sık uygulanan, penisin baş kısmının (glans) üzerini örten deri parçasının çıkarıldığı cerrahi işlemdir. Cerrahi işlem olmasının yanında dini, kültürel ve sosyal yönden de önem atfedilen ve artık günümüzde sağlık açısından bir çok yararı olduğu kesin gösterilen bir durumdur. Bu yüzden yalnızca...

Erkeklik aslında dış cinsel organ olan penis ile tanımlansa da üreme organı testistir. Testisin asli vazifesi üreme yani döl hücrelerini (sperm) ve erkeklik hormonu (testosteron) üretmektir. Burada oluşan spermler önce epididimis denilen testisin hemen arka yüzündeki depolama ve olgunlaşma alanında birikir. Spermler epididimisten ‘vas deferens’...

Erkekler açısından hangi doğum kontrol yöntemleri vardır? Zamanlama: Kadın yumurtalığında üretilen yumurta ayda bir kez dışarı atılır ve tüpler tarafından tutulur. Bu yumurta kadın kanallarda yaklaşık 48 saat canlılığını korur. Bu dönemde ilişki yaşanması gebelik şansını artırır. Yumurtlama zamanı genellikle iki adet döneminin tam ortasına rastlayan...

Böbrek kanseri nedir? Böbrekler, omurgamızın her iki yanında bulunan ve ana görevi idrar üreterek zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştıran organlarımızdır. Orta kısmından böbreğe kan getiren atar damar, kanı uzaklaştıran toplar damar ve idrarın üretilip biriktiği ana havuzcuk (pelvis) bulunur. Böbrek içerisindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu...

Üretra nedir? Üretra idrar kesemizden (mesane) idrarı dışarı taşınan tüp şeklinde kadınlarda 4cm, erkeklerde ise 20cm uzunluğunda olan bir  organdır. Erkeklerde mesanenin hemen altında prostat bezi tarafından çevrelenmiştir. Prostat bezinin alt kısmında idrar kontrolümüzü sağlayan sfinkter denilen kas yapısı vardır. Ne tür şikayetlere sebep olur? Üretra...

İklim koşulları, hava sıcaklığı ve yaşadığımız mevsimler bazı hastalıkların artmasına sebep olabilir. Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının ve nezle-grip gibi salgınların arttığı çok iyi bilinen bir durumdur. Yaz aylarında ise ishal ve diğer bulaşıcı hastalıklar veya aşırı sıcağın sebep olduğu bir çok hastalık gözlenir. Ürolojik...

Semen sıvısı (meni) prostat salgıları ve testislerden gelen döl hücrelerinin karışımından oluşur. Prostat bezi idrar kesesinin altında bulunan ve idrar borusunu saran bir organdır ve bütün erkeklerde bulunur. Semen veya ejakulat denen sıvının çok büyük bir kısmını prostat salgıları oluşturur. Semen sıvısı içerisinde kan olmasına yani cinsel...

Erkekler vücut yapıları (anatomileri) nedeniyle farklı pozisyonlarda idrarlarını boşaltabilirler. Batı toplumlarında erkekler genelde ayakta idrar yaparken, doğu ve Asya ülkelerinde erkekler oturarak veya çömelerek idrarlarını yaparlar. “Hangi pozisyonda idrar yapmak daha sağlıklıdır?” sorusu şimdiye kadar çok tartışılmış ve bu konuda birçok bilimsel çalışma yayınlanmıştır. İngiliz...